Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗ 20η/8-09-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ