Εγκεφαλική παράλυση (0-18)
image_print

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ (0-18)

Κριτήρια 

 

Απαιτείται να αναγράφεται στις Γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ότι ο εν δυνάμει δικαιούχος, πάσχει από εγκεφαλική παράλυση. Παρέχεται μέχρι την ηλικία των 18 ετών εφόσον οι δικαιούχοι δεν  εισπράττουν  οικονομική ενίσχυση ως παραπληγικοί/τετραπληγικοί από το Δημόσιο ή  τους Ασφαλιστικούς Φορείς. Από το 18ο έτος και κατόπιν   είναι δυνατόν να παρέχεται από το Δημόσιο ή  τους Ασφαλιστικούς Φορείς σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία των φορέων αυτών  και τη γνωμάτευση των ΚΕΠΑ.

  • Να μην νοσηλεύονται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή Κλινικές ή παραμένουν ως εσωτερικά, σε Ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) ή ιδιωτικούς φορείς και η δαπάνη νοσηλείας ή περιθάλψεως τους βαρύνει τον ασφαλιστικό τους φορέα.
  • Να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
  • Να που παρακολουθούν αμιγείς μονάδες ειδικής αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας.
  • Οι επαναπατριζόμενοι ομογενείς , έστω και αν έχουν στερηθεί την ελληνική ιθαγένεια.
  • Οι Κύπριοι υπήκοοι ελληνικής καταγωγής εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
  • Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ΝΔ 4017/59 (ΦΕΚ 246/ Α’ /59) Ευρωπαϊκή Σύμβαση, εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
  • Δικαιούχοι των οποίων οι γονείς έχουν κριθεί ως ανίκανοι κατά την έννοια των διατάξεων των Ν. 4051/61 και του Β.Δ/τος 669/61.
  • Όσοι κρίνονται δικαιούχοι του επιδόματος των διατάξεων του ΝΔ 1153/72 «περί προστασίας πολυμελών οικογενειών δια παροχής οικογενειακών επιδομάτων» (ΦΕΚ 76/ Α’ /72).

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΚΟΥΠΤΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2521351126 dkoup@dimosdramas.gr