Διαδικασίες

Για οποιαδήποτε αίτημα διακοπής κυκλοφορίας οδού για πάνω από 48 ώρες

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2521350655 ipapaz@dimosdramas.gr

Στην περίπτωση μόνιμων κατοίκων για την εξυπηρέτηση της διέλευσής τους από τον πεζόδρομο

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Συμβόλαιο αγοράς ή χρήσης του ακινήτου
 • Οικοδομική άδεια όπου να αναφέρεται η ύπαρξη της νόμιμης θέσης στάθμευσης
 • Κάτοψη της στάθμης όπου βρίσκεται η θέση στάθμευσης (από το φάκελο της οικοδομικής άδειας με τη σφραγίδα της θεώρησης κατά ΓΟΚ της πολεοδομίας)
 • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας (άρθρο 285 του Ν 3463/2006 ΔΚΚ)

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΜΟΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2521350712 amosx@dimosdramas.gr
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2521350661 kxatz@dimosdramas.gr

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2521351126 ealva@dimosdramas.gr

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας (άρθρο 285 του Ν 3463/2006 ΔΚΚ)

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2521350627 gadam@dimosdramas.gr
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  2521350714  spapa@dimosdramas.gr

Η εκπλήρωση της προϋπόθεσης αυτής για την οριστική έκδοση της άδειας αποδεικνύεται με τους ακόλουθους τρόπους, εναλλακτικά:

 1. με απλή επίδειξη της βεβαίωσης άσκησης επιτηδεύματος από τον ενδιαφερόμενο στην περίπτωση φυσικής παρουσίας του στην οικεία υπηρεσία του δήμου για την παραλαβή της πράξης ή
 2. με την αποστολή απλού φωτοαντιγράφου της βεβαίωσης με τηλεομοιοτυπία στην οικεία υπηρεσία του δήμου ή
 3. με την αποστολή σκαναρισμένου φωτοαντιγράφου ηλεκτρονικά στην οικεία υπηρεσία του δήμου ή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος -ΕΡΜΗΣ/EKE-EUGO

Με τους ίδιους προαναφερόμενους τρόπους ενημερώνεται η οικεία υπηρεσία του δήμου σχετικά με την μεταβολή ή διακοπή εργασιών καθώς και για κάθε περίπτωση αντικατάστασης άδειας που προϋποθέτει ενημέρωση της οικείας οικονομικής υπηρεσίας.»

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση
 • Βεβαίωση άσκησης επιτηδεύματος από την Δ.Ο.Υ.
 • Παράβολο σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 2438 Β) (από το ταμείο του Δήμου μας-ισόγειο)
 • Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων)
 • Βεβαίωση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή ότι δεν απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση αυτών με το βασικό και δευτερεύον εθνικό δίκτυο (ΔΕΣΕ), ως και το επαρχιακό (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας), έξω από τα όρια εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κατοικημένων περιοχών.
 • Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραμμένη από μηχανικό, συνοδευόμενη από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.) και από σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων, στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. αποχωρητήρια για Α.Μ.Ε.Α).
 • Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για θεματικά πάρκα (για εκτάσεις από 10 στρ. και άνω)
 • Αν πρόκειται να λειτουργήσει σε περιοχή Αρχαιολογικής Ζώνης, έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Στην περίπτωση που απαιτείται εκσκαφή στο οδόστρωμα λόγω εκτέλεσης τεχνικών εργασιών

Οδηγίες:

 • Υποβάλετε αίτηση προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμο Δράμας για έκδοση αδείας τομής οδοστρώματος της οδού…………………………………. (χορηγείται από την υπηρεσία), αφού πρώτα ενημερώσετε τις υπηρεσίες της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, προκειμένου να αποφύγετε πιθανές βλάβες στα δίκτυά τους.
 • Πριν υποβληθεί η αίτηση στο πρωτόκολλο Θα πρέπει να σφραγισθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ότι δεν χρωστάτε στο Δήμο (άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ).
 • Γίνεται συνεννόηση με την Δ.Ε.Υ.Α.Δ. για να υποδείξει το σημείο από το οποίο διέρχονται τα δίκτυά της καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα συνδέσετε το ακίνητό σας.
 • Υποβάλετε μαζί με την αίτηση εγγυητική επιστολή 300€ για τα ασφαλτοστρωμένα και τσιμεντοστρωμένα οδοστρώματα ή 200€ για τα αμμοχαλικοστρωμένα, από αναγνωρισμένη τράπεζα ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: «Για την αποκατάσταση οδοστρώματος της οδού……………….. στην προτέρα του κατάσταση, λόγω τομής του για σύνδεση του  ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης  – αποχέτευσης».
 • Η άδεια χορηγείται αυθημερόν αφού βέβαια προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά,  και ισχύει για χρονικό διάστημα ενός [1] μηνός από την ημερομηνία έκδοσής της.
 • Όταν τελειώσετε την εργασία υποχρεούστε να επαναφέρετε το οδόστρωμα στην κατάσταση που ήταν πριν να πραγματοποιήσετε την τομή.
 • Η αποκατάσταση γίνεται με άμμο, βάση οδοστρωσίας(3Α) και ασφαλτικό και όχι με τα υλικά εκσκαφής, προκειμένου να αποφύγουμε μελλοντική καθίζηση του οδοστρώματος.
 • Στη συνέχεια δηλώνετε στην υπηρεσία ότι έγινε η αποκατάσταση και μετά τη σχετική διαπίστωση, σας επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή μετά πάροδο 3 μηνών από τη δήλωσή σας.
 • Σε περίπτωση που  αδυνατείτε να αποκαταστήσετε την τομή, είτε σε περίπτωση που καθυστερήσετε, τα συνεργεία του Δήμου Δράμας, με δαπάνες του Δήμου πραγματοποιούν την αποκατάσταση και στη συνέχεια επιβαρύνεστε με το αντίστοιχο ποσό.
 • Ο συντελεστής δικαιώματος αποκατάστασης των οδοστρωμάτων έχει καθοριστεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σε 50,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο.
 • Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε τομή οδοστρώματος χωρίς την προηγούμενη άδεια από  την  υπηρεσία  μας σας επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο με σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίστηκε στο διπλάσιο της εγγύησης.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2521350655 ipapaz@dimosdramas.gr
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2521350661 kxatz@dimosdramas.gr

Όταν ζητείται απαγόρευση στάθμευσης μπροστά από είσοδο-έξοδο κτιρίου:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Συμβόλαιο αγοράς ή χρήσης του ακινήτου
 • Οικοδομική άδεια όπου να αναφέρεται η ύπαρξη της νόμιμης θέσης στάθμευσης
 • Κάτοψη της στάθμης όπου βρίσκεται η θέση στάθμευσης (από το φάκελο της οικοδομικής άδειας με τη σφραγίδα της θεώρησης κατά ΓΟΚ της πολεοδομίας)
 • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας (άρθρο 285 του Ν 3463/2006 ΔΚΚ)

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΜΟΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2521350712 amosx@dimosdramas.gr
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2521350661 kxatz@dimosdramas.gr

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό κινητικής αναπηρίας
 • Άδεια κυκλοφορίας αναπηρικού αυτιοκινήτου
 • Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ακινήτου
 • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας (άρθρο 285 του Ν 3463/2006 ΔΚΚ)

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2521350627 gadam@dimosdramas.gr
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  2521350714  spapa@dimosdramas.gr

Όταν κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση στυλίσκων σε πεζοδρόμιο για λόγους ασφαλείας και καλύτερης κυκλοφορίας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας (άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ)

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2521350627 gadam@dimosdramas.gr
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  2521350714  spapa@dimosdramas.gr

Με την υποβολή της συγκεκριμένης αίτησης ο κάθε δημότης μπορεί να αιτηθεί για διάφορα θέματα που αφορούν το πράσινο όπως:

 • προτάσεις αναβάθμισης υπάρχοντων χώρων πρασίνου
 • αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα άρδευσης
 • περιποίηση χώρου πρασίνου
 • κλάδεμα δένδρων ή θάμνων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους
 • φύτευση
 • κοπή ανεπιθύμητης βλάστησης από κοινόχρηστους χώρους και πεζοδρόμια
 • καταγγελία για πρόκληση ζημιών και κλοπής σε χώρους πρασίνου κλπ

Κατά την συμπλήρωση της αίτησης απαιτείται σαφής περιγραφή του αιτήματος με αναφορά της συγκεκριμένης περιοχής (οδός, αριθμός, περιοχή  κλπ)

Πρότυπα Αρχεία:

Χρησιμοποιείται από κάθε πολίτη προκειμένου να αιτηθεί  κάτι για θέματα που αφορά στον περιβάλλον, ή να καταγγείλει κάτι, ή να εκφράσει παράπονο για κάτι.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Λογαριασμός ΔΕΚΟ, στο όνομα του ενδιαφερόμενου

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 2521350733 tpetr@dimosdramas.gr

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΔΕΡΕΜΠΕΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2521350690 adere@dimosdramas.gr

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με καταχωρημένη την αναγνώριση στην οποία αναφέρεται ο προσδιορισμός επωνύμου και πού είναι δημότης το τέκνο.
 • Δηλωτικό εκούσιας αναγνώρισης, από συμβολαιογράφο.
 • Σε περιπτώσεις που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η αναγνώριση τέκνου γίνεται από Έλληνα, χρειάζεται καθορισμός ιθαγένειας από τη γενική Δ/νση Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης. (Από 10/11/2004 και μετά δεν απαιτείται καθορισμός Ιθαγένειας)

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, η οποία συντάσσεται μετά την υιοθεσία.
 • Σε περιπτώσεις που η μητέρα είναι αλλοδαπή και υιοθετείται από Έλληνες γονείς, χρειάζεται καθορισμός ιθαγένειας, από τη γενική Δ/νση Περιφέρειας Στερεάς. (Από 10/11/2004 και μετά δεν απαιτείται καθορισμός Ιθαγένειας)

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη γάμου.

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 2521350733 tpetr@dimosdramas.gr

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη γάμου.
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως.
 • Αν η ληξιαρχική πράξη γάμου δεν αναφέρει το Δήμο που είναι γραμμένος ο/η σύζυγος, προσκομίζεται το πιστοποιητικό γεννήσεως για ενδεικτική εγγραφή στο Δήμο μας και ενημερώνεται με απόφαση ο Δήμος αυτός.

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 2521350733 tpetr@dimosdramas.gr

Στις περιπτώσεις φθορών σε ιστούς και φωτεινους σηματοδότες

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2521047772 bspan@dimosdramas.gr

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τη Διοίκηση του Νομικού Προσώπου του Δήμου Δράμας, για την αντιμετώπιση του φαινομένου του υποσιτισμού των παιδιών που βιώνουν την ακραία φτώχεια, οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις (κοινωνικοοικονομικά κριτήρια) και κατόπιν επιτόπιας κοινωνικής έρευνας εντάσσονται στο πρόγραμμα σίτισης.

Διαδικασία:

 1. Επαφή με τη διοίκηση του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας για τη συνεργασία της Κοινωνικής Υπηρεσίας σχετικά με τη διάθεση φαγητού από τους Παιδικούς Σταθμούς.
 2. Κατάθεση δικαιολογητικών και Κοινωνική Έρευνα
 3. Δημιουργία κατάστασης ωφελουμένων με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια
 4. Παράδοση κατάστασης ωφελουμένων στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Δράμας . (Τήρηση απορρήτου)
 5. Παροχή ψυχολογικής στήριξης στις οικογένειες.

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2521351125 aster@dimosdramas.gr
 • Κατάθεση αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  (αναγράφονται στην αίτηση).
 • Έλεγχος των δικαιολογητικών  όσον αφορά την πληρότητα και την γνησιότητα.
 • Πρωτοκόλληση της  αίτησης.
 • Έλεγχο, από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου, στο σύστημα ΑΤΛΑΣ της ΗΔΙΚΑ E. μέσω της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ανασφαλίστων σχετικά με την διαπίστωση ασφαλιστικής ή μη ικανότητας του αιτούντος καθώς και έλεγχος οικογενειακού εισοδήματος και περιουσίας στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο.
 • Έκδοση σχετικής απόφασης η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα και ενημερώνεται το μητρώο της υπηρεσίας.

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΔΑΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2521351126 xdain@dimosdramas.gr

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό γεννήσεως από Μητρώα Αρρένων.
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς εφόσον έχει συνταχθεί στο Ληξιαρχείο.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εγγραφή του σε κανένα Δημοτολόγιο του Κράτους.
 • Βεβαίωση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια.

Πρότυπα Αρχεία:

Περιπτώσεις

Αρχική εγγραφή γυναίκας διαζευγμένης

 1. Ληξιαρχική πράξη διαζυγίου και απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια των τέκνων (εφόσον υπάρχουν)

Αρχική εγγραφή άγαμης μητέρας

 1. Σε περίπτωση άγαμης μητέρας απαιτείται ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου και στοιχεία αναγνώρισης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς εφόσον έχει συνταχθεί σε Ληξιαρχείο.
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εγγραφή της σε κανένα Δημοτολόγιο του Κράτους.
 • Βεβαίωση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια.
 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα.

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας.
 • Φωτοτυπία πρόσφατου Εκκαθαριστικού εφορίας ή λογαριασμού ΔΕΚΟ(ΔΕΗ ή ΟΤΕ).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μονιμότητα της κατοικίας του ενδιαφερομένου στον Δήμο Δράμας με τα στοιχεία της διεύθυνσης.

Πρότυπα Αρχεία:

Παρατηρήσεις:

 1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλει ο ενδιαφερόμενος συνοδεύονται υποχρεωτικά από το έντυπο του Μέρους Β’
 2. Στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι φυσικό πρόσωπο, επιδεικνύει στον  φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου όπως σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων (από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008). Αν ο γνωστοποιών είναι αλλοδαπός – πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδεικνύει στον οικείο δήμο ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο γνωστοποιών είναι ομογενής επιδεικνύει στον οικείο δήμο ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή προξενικής θεώρησης για επαναπατρισμό.
 3. Στην περίπτωση που η ίδρυση και λειτουργία γνωστοποιείται από εταιρεία κατατίθενται με την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων και του παραβόλου ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά:
  1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρείας.
  2. Βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί της νομίμου εκπροσώπησης της εταιρείας.
 4. Στην περίπτωση που η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1,2 και 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2-3-2011), αντί της άδειας άσκησης επαγγέλματος, δύναται να απαιτηθεί απλή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού.

Προϋπόθεση για την έναρξη της δραστηριότητας του Καταστήματος είναι η προηγούμενη έκδοση βεβαίωσης άσκησης επιτηδεύματος του ενδιαφερομένου από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία. Σε περίπτωση μεταβολής ή διακοπής εργασιών καθώς και για κάθε περίπτωση αντικατάστασης άδειας που προϋποθέτει ενημέρωση της οικείας οικονομικής υπηρεσίας ενημερώνεται και η οικεία υπηρεσία του δήμου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου με την οποία αναγγέλλεται η ίδρυση και λειτουργία Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών και δηλώνεται η συμμόρφωση του με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην Υγειονομική Διάταξη αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/12 (ΦΕΚ 2718 Β'/2012) και τις ειδικότερες ανά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις για τη λειτουργία τέτοιου είδους επιχειρήσεων, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα (Μέρος Β').
 • Υπεύθυνη Δήλωση του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού με την οποία δηλώνεται ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το Κατάστημα, ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων και περιγράφονται αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδεια δόμησης, προϋφιστάμενο κτίριο του 1955 κ.λπ.).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου του Καταστήματος με την οποία αποδέχεται τον ορισμό του (στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υγειονομικώς και αγορανομικώς υπεύθυνο).
 • Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. οικ. 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 243/Β'/2007). Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΚΕ αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό EKE (ERMIS-EUGO).
 • Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την Εφορία.

Παρατηρήσεις:

 1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλει ο ενδιαφερόμενος συνοδεύονται υποχρεωτικά από το έντυπο του Μέρους Β’ του Παραρτήματος. Υποδείγματα των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων καθώς και των προϋποθέσεων των δραστηριοτήτων του άρθρου 1 περιλαμβάνονται στο Παράρτημα (Μέρος Α’ και Β’), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
 2. Στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι φυσικό πρόσωπο, επιδεικνύει στον  φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου όπως σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων (από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008). Αν ο γνωστοποιών είναι αλλοδαπός – πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδεικνύει στον οικείο δήμο ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο γνωστοποιών είναι ομογενής επιδεικνύει στον οικείο δήμο ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή προξενικής θεώρησης για επαναπατρισμό. Στην περίπτωση που η ίδρυση και λειτουργία γνωστοποιείται από εταιρεία κατατίθενται με την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων και του παραβόλου ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά:
  1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρείας.
  2. Βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί της νομίμου εκπροσώπησης της εταιρείας.
 3. Προϋπόθεση για την έναρξη της δραστηριότητας του Καταστήματος είναι η προηγούμενη έκδοση βεβαίωσης άσκησης επιτηδεύματος του ενδιαφερομένου από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία. Σε περίπτωση μεταβολής ή διακοπής εργασιών καθώς και για κάθε περίπτωση αντικατάστασης άδειας που προϋποθέτει ενημέρωση της οικείας οικονομικής υπηρεσίας ενημερώνεται και η οικεία υπηρεσία του δήμου.
 4. Προϋπόθεση για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου με την οποία αναγγέλλεται η ίδρυση και λειτουργία Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και δηλώνεται η συμμόρφωση του με τις γενικότερες προϋποθέσεις που ορίζονται στην Υγειονομική Διάταξη αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/12 (ΦΕΚ 2718 Β'/2012) και τις ειδικότερες ανά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις για τη λειτουργία τέτοιου είδους επιχειρήσεων, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα (Μέρος Β') της παρούσας.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού με την οποία δηλώνεται ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το Κατάστημα, ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων και περιγράφονται αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδεια δόμησης, προϋφιστάμενο κτίριο του 1955 κ.λπ.).
 • Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. οικ. 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 243/Β'/2007). Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΚΕ αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό EKE (ERMIS-EUGO).
 • Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την Εφορία.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται, του προσώπου στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ή προσώπου που δηλώνεται ότι θα απασχοληθεί στο κατάστημα και είναι κάτοχος αντίστοιχης άδειας. Στην περίπτωση που η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1,2 και 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2-3-2011), αντί της άδειας άσκησης επαγγέλματος, δύναται να απαιτηθεί απλή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού