Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2012 ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Περίληψη διακήρυξης προμήθειας υλικών φωτισμού