Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την γενική υπηρεσία “Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Δράμας”

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021
image_print

Κατεβάστε τη Διακήρυξη ΕΔΩ

Κατεβάστε την Περίληψη ΕΔΩ

Κατεβάστε το ΤΕΥΔ ΕΔΩ

Κατεβάστε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΕΔΩ