Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης
Αρχική Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης
image_print
Sorry, but you do not have permission to view this content.

Σχετικά Έγγραφα

Διαμεσολάβηση 3-2015 Ε Μ

Διαμεσολάβηση 4-2015 Κ Α

Διαμεσολάβηση 5-2015 Μ Κ

Διαμεσολαβηση 6-2015 Ζ Γ

Διαμεσολάβηση 7-2015 Κ Χ

Διαμεσολάβηση 8-2015 Σ Γ

Διαμεσολάβηση 9-2015 Χ και Σια ΟΕ

Διαμεσολάβηση 1-2016 Δ Μ

Ειδική Πρόταση στο Δήμαρχο 1/16 Tρόπος επιβολής δημοτικών τελών

Ειδική Πρόταση στο Δήμαρχο 2/16 Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας ΔΕΥΑΔ

Ειδική Προταση στον Δήμαρχο 3/2016 Εκπροσωπηση των πολιτων στις διοικητικές αρχες απο δικηγορους-Υποχρέωση των υπηρεσιών σε απάντηση-Πρόσβαση πολιτων σε έγγραφα

Ειδική Πρόταση στον Δήμαρχο 4/2016 Η δεσμευτικότητα των εγκυκλίων στην δράση της διοίκησης

Ετήσια Έκθεση 2016

Ειδική Πρόταση στον Δημαρχο Νο 1-2017 Το πειθαρχικό Δίκαιο των Δημ Υπαλλήλων

Ειδική Πρόταση στο Δήμαρχο 2-2017 Προσδιορισμός δημ τελών 0,5 ή 5%

Ετήσια Έκθεση 2017

Διαμεσολάβηση 1-2017 Σ Κ

Διαμεσολάβηση 2-2017 Σ Κ

Διαμεσολάβηση 3-2017 Κ Χ

Ειδικη Προταση στο Δημαρχο No 1-15 Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου

Ειδική Πρόταση στο Δήμαρχο Νο 2-15 Επίθεση από αδέσποτο ζώο

Ειδική Πρόταση στον Δήμαρχο Νο 3-2015 Τρόπος επιβολής δημοτικων τελών

Διαμεσολάβηση 1-2015 Σ Η

Ετήσια Έκθεση 2015

Διαμεσολάβηση 2-2016 Ο Α

Διαμεσολάβηση 3-2016 Κ A

Διαμεσολάβηση 4-2016 Σ Κ

Διαμεσολαβηση 5-2016 Τ Ε

Διαμεσολάβηση 6-2016 Ζ Π

Διαμεσολάβηση 7-2016 Κ Α

Διαμεσολάβηση 2-2015 Κ Ι