Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

<<Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρύματος παιδικής προστασίας της Εταιρείας Υποστήριξης Παιδιών σε Ανάγκη (Μ.Κ.Ο) με την επωνυμία <<Φιλαδέλφεια - Μικρολίμανο>> και το διακριτό τίτλο HAPPY HOUSE>>

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016
image_print