Αυτοτελές Τμ. ΚΕΠ
image_print

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ: Δευτέρα με Παρασκευή 8.00 το πρωί έως 19.30 το βράδυ και Σάββατο 8.00 το πρωί έως 13.30 το μεσημέρι

Η εξυπηρέτηση μέσω ραντεβού παραμένει και γίνεται ως εξής:

 • Σε όλα τα ΚΕΠ είτε μέσω τηλεφωνικής προσυνενόησης ,είτε ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (rantevou.kep.gov.gr)
 • Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας απομακρυσμένης εξυπηρέτησης μέσω τηλεδιάσκεψης (MyKEPLive) για όσα ΚΕΠ έχουν ενταχθεί σε αυτή

Τηλέφωνα ΚΕΠ Δήμου Δράμας για τηλεφωνικό κλείσιμο ραντεβού: 2521351364 και 2521351365

Αρμοδιότητες

 1. Παροχή διοικητικών πληροφοριών (ενημερώνει -κατευθύνει – πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες)
 2. Διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών (Παραλαμβάνει αιτήσεις των πολιτών, τις διαβιβάζει στις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες , παραλαμβάνει από αυτές την τελική πράξη και την παραδίδει στον πολίτη)
 3. Χειρίζεται θέματα στρατολογίας (αναβολές – διακοπές αναβολής – πιστοπ.στρατολογικής κατάστασης – μειωμένη θητεία κλπ)
 4. Παρέχει διάφορες γενικές υπηρεσίες (θεώρηση γνησίου υπογραφής – επικύρωση φωτ/γράφων – χορήγηση ποινικού μητρώου – χορήγηση e- παραβόλων – χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας – έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών και συντάξεων ΟΑΕΕ / ΙΚΑ / ΝΑΤ / ΟΓΑ – ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ – βεβαίωση τόκων δανείου για φορολογική χρήση – πράξη ταυτοπροσωπίας ανηλίκου έως 12 ετών – έκδοση και μεταβολή στοιχείων ΑΜΚΑ – έκδοση ψηφιακών υπογραφών – ανανέωση κάρτας μετακίνησης ΑΜΕΑ κλπ )
 5. Χειρίζεται θέματα ΟΑΕΔ (ανανέωση κάρτας ανεργίας – χορήγηση βεβαιώσεων κλπ)
 6. Χειρίζεται θέματα εισιτηρίων ΟΓΑ (τουρισμού – θεαμάτων – βιβλίων)
 7. Λειτουργεί ως ΕΚΕ (Ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης)
 8. Εκδίδει άμεσα (μέσω εθνικού δημοτολογίου) πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης – γέννησης και ελληνικής ιθαγένειας.
 9. Χειρίζεται θέματα Δ/νσης Μεταφορών π.χ μεταβιβάσεις και άρσεις παρακράτησης κυριότητας.

Χρήσιμες πληροφορίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

 • Για την εξυπηρέτηση κρίνεται απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου, διαφορετικά απαιτείται οπωσδήποτε εξουσιοδότηση.
 • Για οποιαδήποτε εξυπηρέτηση απαιτείται οπωσδήποτε κάποιο επίσημο έγγραφο σε πρωτότυπη μορφή (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας).
 • Η θεώρηση γνησίου υπογραφής μπορεί να γίνει με κάποιο από τα εξής έγγραφα (σε πρωτότυπη μορφή) : αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας και οπωσδήποτε με αυτοπρόσωπη παρουσία.
 • Το ΚΕΠ στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει μεσολαβητικό ρόλο για την έκδοση της τελικής πράξης (π.χ μεταβιβάσεις – χορήγηση ληξιαρχικών πράξεων – πιστοποιητικά στρατολογίας – ποινικά μητρώα κλπ).
 • Μέσω Εθνικού Δημοτολογίου το ΚΕΠ μπορεί άμεσα να εκδώσει (από οποιονδήποτε Δήμο) πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικά γέννησης.
 • Για έκδοση e – παραβόλου απαιτείται οπωσδήποτε ο κωδικός παραβόλου (τον χορηγεί η υπηρεσία που χρειάζεται το παράβολο) καθώς και ΑΦΜ ΚΑΙ ταυτότητα.
 • Βάσει του νόμου 4250/2014 οι επικυρώσεις στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχουν καταργηθεί (δίνονται απλές ευκρινείς φωτοτυπίες των εγγράφων) . Στο ΚΕΠ επικυρώνονται μόνο έγγραφα που προορίζονται για  τραπεζική – συμβολαιογραφική – δικηγορική – δικαστική χρήση καθώς και για χρήση σε ιδιώτη ή ιδιωτική εταιρεία.

ermiskep

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Email
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Προϊστάμενος/η 2521351372 n.dramas@kep.gov.gr
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΛΙΑ   2521351366
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ   2521351368
ΕΥΜΟΙΡΙΔΟΥ ΕΛΕΑΝΑ   2521351368
ΖΩΝΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   2521351365 gzonk@dimosdramas.gr
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   2521351369
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΙΔΡΑ   2521351369
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2521351369
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   2521351364