Δ/νση Δόμησης
image_print

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και ασκούνται σε όλο το νομό Δράμας.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Email
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Προϊστάμενος/η 2521351399 ipapa@dimosdramas.gr
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2521351516
ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αναπληρωτής Προϊστάμενος 2521351512 tharg@dimosdramas.gr
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Γραμματεία-πρωτόκολλο 2521351520, 2521351516 egeor@dimosdramas.gr
ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗ   2521351514 edeli@dimosdramas.gr
ΕΦΕΚΩΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ   2521351519 gefek@dimosdramas.gr
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ   2521351519 ekoki@dimosdramas.gr
ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2521351515 gpantaz@dimosdramas.gr
ΤΕΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2521351513 kterz@dimosdramas.gr