Δ/νση Δόμησης
image_print

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και ασκούνται σε όλο το νομό Δράμας.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Email
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προϊστάμενος/η 2521351399 nevag@dimosdramas.gr
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Γραμματεία-πρωτόκολλο 2521351520, 2521351516 egeor@dimosdramas.gr
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΑ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΟΜΗΣΗΣ 2521351520 ydom@dimosdramas.gr