Υπηρεσίες Τ.Π.Ε.
Αρχική Υπηρεσίες Τ.Π.Ε.
image_print

ΜΑΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Γενική Εισαγωγή
Το έργο αφορά στην υλοποίηση Ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και ειδικότερα μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area Network – MAN) στο Δήμο Δράμας με βασικό στόχο: τα ευρυζωνικά δίκτυα, ως Μητροπολιτικά δίκτυα, να διασυνδέουν τα κτήρια δημοσίου συμφέροντος του Δήμου Δράμας. Βασική αρχή είναι η παροχή υπηρεσιών τόσο πρόσβασης όσο και περιεχομένου προς όφελος του δημότη – χρήστη, που βασίζεται στην διαθεσιμότητα ανοικτών υποδομών οπτικών ινών. Η Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών, θα διευκολύνει την απελευθέρωση της αγοράς, θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και, παράλληλα, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των δημοτών με άνοδο του επιπέδου υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και εμπορικών εφαρμογών.
Το έργο συμβάλλει στη φυσική διασύνδεση μεταξύ σημείων συναθροισμένης ζήτησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε περιφερειακή βάση και θα παρέχει τη δυνατότητα κλιμακούμενης ανάπτυξης επάλληλων λογικών δικτύων μεταξύ ομοειδών ομάδων χρηστών με χρήση κοινών φυσικών υποδομών.
Οι υποδομές οπτικών δικτύων που προέκυψαν από την εκτέλεση του έργου εντάσσονται στον γενικότερο σχεδιασμό για την εκμετάλλευση του μητροπολιτικού δικτύου (Metropolitan Area Network – MAN), μέσω της προσφοράς διασύνδεσης σε φορείς των τομέων δημόσιας διοίκησης, υγείας, εκπαίδευσης.
Το δίκτυο σχεδιάστηκε με πρόβλεψη για:
1. Δυνατότητα εναλλακτικών οδεύσεων και λογικών-λειτουργικών διασυνδέσεων στα επίπεδα κορμού και διανομής
2. Δυνατότητα συνεγκατάστασης, συνύπαρξης και συν-λειτουργίας δικτυακού εξοπλισμού σε κόμβους όλων των επιπέδων για παροχή εναλλακτικών και ανταγωνιστικών υπηρεσιών διασύνδεσης και εφαρμογών με κοινή χρήση φυσικών υποδομών.
3. Γενικευμένη πρόσβαση, προς σημεία συγκέντρωσης του επιπέδου πρόσβασης μέσω των καταλληλότερων, από πλευράς κόστους και απόδοσης, τεχνολογιών (οπτικών, ασυρμάτων ή χαλκού).
4. Την κατά το δυνατόν διασύνδεση μεταξύ των περιφερειακών δικτύων στο επίπεδο κορμού στην κατεύθυνση δημιουργίας εθνικού ιστού υποδομής οπτικών ινών για καθολική παροχή και πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες.
Οι φορείς με κτίρια Δημοσίου ενδιαφέροντος τα οποία συνδέθηκαν στο ΜΑΝ περιγράφονται παρακάτω. Ειδικότερα το έργο, λόγω της μεγάλης σημασίας που έχει για το Δήμο Δράμας λαμβάνει υπόψη του όλους τους βασικούς φορείς του Δημοσίου στους οποίους απευθύνεται:
Αναφέρονται ενδεικτικά οι φορείς:
• του ΥπΕΠΘ (σχολεία α’ και β’ βάθμιας εκπαίδευσης, ΤΕΙ),
• του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (Νοσοκομείο Δράμας, ΙΚΑ)
• του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Δήμος Δράμας, Περιφερειακή Ενότητα, κ.ά.)
• του Υπουργείου Δημόσιας τάξης (Αστυνομία)
• του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Δικαστήρια)
• του Υπουργείου Πολιτισμού (Αρχαιολογικό Μουσείο)
Η σύνταξη της αναλυτικής μελέτης εφαρμογής και όδευσης των οπτικών ινών με την διενέργεια, όπου απαιτείται, συμπληρωματικής καταγραφής των απαιτήσεων και αναγκών σε ευρυζωνικές υποδομές του Μητροπολιτικού Δικτύου έγινε από τον «Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνεργασία με το τμήμα ΤΠΕ του Δήμου Δράμας.
Λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου, η παρακολούθηση και επίβλεψη της εκτέλεσης των τεχνικών έργων με βάση το τεύχος δημοπράτησης καθώς και ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης της εγκατάστασης των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων έγινε από τον «Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνεργασία με το τμήμα ΤΠΕ του Δήμου Δράμας.

Τοπολογία
Το δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου Δράμας αποτελείται από έναν κύριο δακτύλιο και γραμμές σύνδεσης με τα απομακρυσμένα σημεία. Το συνολικό μήκος του δικτύου είναι 20.421m και αποτελείται από τους παρακάτω κύριους κόμβους και χρήστες:

α/α Ονομασία Τύπος Σύνδεση
1 Νέο Δημαρχείο Κόμβος & Χρήστης Οπτική
2 Αστυνομία Χρήστης Οπτική
3 Δικαστήρια Χρήστης Οπτική
4 Περιφερειακή Ενότητα (Διοικητήριο) Χρήστης Οπτική
5 ΔΕΚΠΟΤΑ Χρήστης Οπτική
6 Νοσοκομείο Χρήστης Οπτική
7 ΔΕΥΑΔ Χρήστης Οπτική
8 Πυροσβεστική Χρήστης Οπτική
9 Αμαξοστάσιο Δήμου Χρήστης Οπτική
10 Γήπεδο «Κραχτίδη» Χρήστης Οπτική
11 Γυμναστήριο – Κολυμβητήριο Χρήστης Οπτική
12 Δημοτικό Στάδιο Χρήστης Οπτική
13 Δημοτικό Ωδείο Χρήστης Οπτική
14 ΤΕΕ Νοσηλευτικής Χρήστης Οπτική
15 2ο Γυμνάσιο Χρήστης Οπτική
16 Κέντρο νεότητας Χρήστης Καταργήθηκε
17 Αρχαιολογικό Μουσείο Χρήστης Οπτική
18 Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Χρήστης Οπτική
19 Επιμελητήριο Χρήστης Οπτική
20 Βιβλιοθήκη Κόμβος & Χρήστης Οπτική
21 Παλιό Δημαρχείο Χρήστης Οπτική
22 1ο Λύκειο Χρήστης Οπτική
23 2ο Λύκειο Κόμβος & Χρήστης Οπτική
24 3ο & 4ο Λύκειο Χρήστης Οπτική
25 1ο , 2ο, 3ο ΤΕΕ –ΣΕΚ- Εσπερινό ΤΕΕ Χρήστης Οπτική
26 9ο Δημοτικό Χρήστης Οπτική
27 ΙΚΑ Χρήστης Οπτική
28 Μουσικό Λύκειο Χρήστης Ασύρματη
29 6ο Γυμνάσιο Χρήστης Ασύρματη
30 ΤΕΙ Χρήστης Οπτική
31 15ο Δημοτικό Κόμβος & Χρήστης Οπτική
32 Ειδικό Σχολείο Χρήστης Οπτική
33 1ο Δημοτικό Χρήστης Οπτική
34 2ο Δημοτικό Χρήστης Οπτική
35 8ο Δημοτικό Κόμβος & Χρήστης Οπτική
36 Θεραπευτήριο Χρήστης Οπτική
37 10ο Δημοτικό Χρήστης Οπτική
38 3ο Δημοτικό Κόμβος & Χρήστης Οπτική
39 5ο Δημοτικό Χρήστης Οπτική
40 Ινστιτούτο Καπνού Χρήστης Οπτική
41 Δημοτική Λαχαναγορά Χρήστης Οπτική
42 13ο Δημοτικό Χρήστης Οπτική

 

Συμπεράσματα

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, η δημιουργία του δικτύου οπτικών ινών κάλυψε τις ανάγκες της Εκπαίδευσης, Υγείας και Δημόσιας Διοίκησης στην ευρύτερη περιοχή της Δράμας σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Έτσι, το προτεινόμενο έργο:

i. Δίνει λύση στο πρόβλημα της αυξημένης ταχύτητας, προσφέροντας αναβαθμισμένες και ποιοτικές ευρυζωνικές συνδέσεις (έως και της τάξης των Gbps ανά φορέα, με γραμμές κορμού αρκετών δεκάδων Gbps ανά οπτική ίνα).
ii. Οδηγεί σε μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών και σε απόσβεση της επένδυσης.
iii. Λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης και προσέλκυσης νέων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
iv. Η υποδομή που δημιουργήθηκε θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην περιοχή.
v. Σε συνδυασμό με την δημιουργία αντιστοίχων δικτύων και σε άλλες πόλεις και περιφέρειες δημιούργησε σημαντική τηλεπικοινωνιακή υποδομή Πανελλαδικά.

 

WIFI-HOTSPOTS ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Εθνικό Παρατηρητήριο Η/Μ Πεδίων

Για την υλοποίηση του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, η ΚτΠ ΑΕ διενήργησε διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για το έργο «Εθνικό Παρατηρητήριο Η/Μ Πεδίων» με Κωδικό ΟΠΣ:352215, του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». Στα πλαίσια αυτού του έργου η ΕΕΑΕ (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας) ζήτησε το 2014 την συνεργασία, με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Δράμας, στις ομάδες διαχείρισης και εποπτείας του δικτύου όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Ορίστηκαν με απόφαση Δημάρχου από το Τμήμα ΤΠΕ του Δήμου Δράμας η Σιδηροπούλου Μακρίνα (ΠΕ Πληροφορικής Προϊσταμένη Τμήματος ΤΠΕ) με αναπληρωτή τον Καμπούρη Νικόλαο (ΠΕ Πληροφορικής Υπάλληλος Τμήματος ΤΠΕ). Το τμήμα ΤΠΕ συνεργάστηκε αρμονικά και με την ανάδοχο εταιρεία (Space Hellas) και το έργο ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση δύο ευρυζωνικών σταθμών μέτρησης στα εξής σημεία:

  1. Νέο Δημαρχείο (Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου)
  2. Ανακαινισμένο πρώην Παλαιό Δημαρχείο (Πλατεία Ελευθερίας 1)

Στους παραπάνω συνδέσμους, για την διαρκή ενημέρωση του κοινού, φαίνονται online οι τιμές της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών όλων των ειδών με στόχο το διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.