Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
image_print

Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαφάνειας είναι ανεξάρτητη ελεγκτική − συμβουλευτική υπηρεσία, η οποία διαβεβαιώνει για την επάρκεια των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Δήμου. Είναι επίσης αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν τη διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου προς τρίτους.