Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εντός καταστήματος
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΓΝΧΩ9Μ-ΒΔΚ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 38885/27-9-2021 Αρ. Αποφ.: 278-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Τροποποίηση της 244/2021 ΑΔΣ με θέμα Πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής «Ονειρούπολη 2021-2022», πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικης Αγοράς και συγκρότηση Διά Παραταξιακής Επιτροπής
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΗ3ΤΩ9Μ-Γ02 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 42403/18-10-2021 Αρ. Αποφ.: 264-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός εκπροσώπων για τον θεσμό των Σχολικών Συμβουλίων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΦΓ3Ω9Μ-ΤΔ7 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 41888/14-10-2021 Αρ. Αποφ.: 285-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Zvornik (Βοσνία Ερζεγοβίνη)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Ψ7ΤΩ9Μ-02Η 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 42068/15-10-2021 Αρ. Αποφ.: 263-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ΄αρ.382/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης της 8ης Αναμόρφωσης οικ. έτους 2021
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΔΡΡΩ9Μ-ΒΥΘ 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 7583/15-10-2021 Αρ. Αποφ.: 262-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της δια Περιφοράς Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΑ4ΔΩ9Μ-ΙΚ6 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 42271/18-10-2021 Αρ. Αποφ.: 261-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αρ.29/2021 απόφασης-γνωμοδότησης της Ε.Π.Ζ. περί «Έγκρισης κοπής ενός δένδρου είδους Tilia tomentosa σε πεζοδρόμιο επί της δυτικής πλευράς του Ο.Τ 69 επί της οδού 19ης Μαΐου, ιδιοκτησίας του Δήμου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΛΕΘΩ9Μ-ΘΧΜ 29/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 38630/24-9-2021 Αρ. Αποφ.: 260-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Δράμας και Προσοτσάνης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω121Ω9Μ-ΥΛΨ 27/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 37699/21-09-2021 Αρ. Αποφ.: 259-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της δια Περιφοράς Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΑ3ΚΩ9Μ-8Ψ6 27/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 38633/24-09-2021 Αρ. Αποφ.: 258-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 10/2021 Απόφασης του Συμβουλίου Ξηροποτάμου περί «Γνωμοδότησης για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου, γήπεδο (νέο) ποδοσφαίρου που βρίσκεται στην Κοινότητα Ξηροποτάμου, στον Γ.Σ. ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ ‘Ο ΑΚΡΙΤΑΣ’»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Ε6ΚΩ9Μ-Φ8Ρ 23/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 36538/14-9-2021 Αρ. Αποφ.: 251-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 8/2021 Απόφασης του Συμβουλίου Ξηροποτάμου περί «Γνωμοδότησης για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου, γήπεδο (νέο) ποδοσφαίρου που βρίσκεται στην Κοινότητα Ξηροποτάμου, στον Γ.Σ. ‘ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ’ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ »
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΕΒΔΩ9Μ-ΡΙΤ 23/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 36536/14-9-2021 Αρ. Αποφ.: 250-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 9/2021 Απόφασης του Συμβουλίου Ξηροποτάμου περί «Γνωμοδότησης για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου, γήπεδο (νέο) ποδοσφαίρου που βρίσκεται στην Κοινότητα Ξηροποτάμου, στον Γ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ – Η ΔΟΞΑ»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 65ΒΨΩ9Μ-Σ31 23/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 36534/14-9-2021 Αρ. Αποφ.: 249-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 07/2021 Απόφασης του Συμβουλίου Κ. Αγρού περί «Γνωμοδότησης για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Κ. Αγρού προπονητήριο ”Λ. Χαραλαμπίδης”, στον Α.Σ. ΓΑΙΑ Δράμας VOLLEYBALL»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 9686Ω9Μ-Η8Π 23/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 36446/14-9-2021 Αρ. Αποφ.: 248-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 05/2021 Απόφασης του Συμβουλίου Κ. Αγρού περί «Γνωμοδότησης για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Κ. Αγρού προπονητήριο ”Λ. Χαραλαμπίδης”, στον ΚΑΟ Δράμας»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 9ΡΖΠΩ9Μ-Ρ2Ρ 23/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 36530/14-9-2021 Αρ. Αποφ.: 247-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός εκπροσώπων για τον θεσμό των Σχολικών Συμβουλίων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 9ΛΔ2Ω9Μ-ΙΟΩ 23/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 34836/3-9-2021 Αρ. Αποφ.: 245-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ