Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Κατανομή πιστώσεων στις κοινότητες για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 2024
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 9Ε6ΤΩ9Μ-ΞΛ9 11/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 35991/29-08-2023 Αρ. Αποφ.: 334-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αρ.39/2023 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας για την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΖ36Ω9Μ-ΥΙ2 11/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 36513/30-08-2023 Αρ. Αποφ.: 356-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αρ.33/2023 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας για την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Α.Σ. ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΡΑΜΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΛΕΖΩ9Μ-5ΨΓ 11/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 36621/31-08-2023 Αρ. Αποφ.: 350-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λειτουργία Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στα πλαίσια της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «Ονειρούπολη 2023-2024» στο Δήμο Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΑΗ1Ω9Μ-ΝΑΗ 11/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 337-2023 Αρ. Αποφ.: 337-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αρ.40/2023 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας για την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Κ.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΤΨ6Ω9Μ-ΟΩ8 08/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 36521/30-8-2023 Αρ. Αποφ.: 357-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της με αρ.38/2023 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας για την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 9Γ58Ω9Μ-ΚΝΙ 08/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 36509/30-8-2023 Αρ. Αποφ.: 355-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της με αρ.36/2023 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας για την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΑΜΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΖΩ4Ω9Μ-Λ5Τ 08/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 36629/31-8-2023 Αρ. Αποφ.: 353-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 10Β Ν 3861/10
Έγκριση της με αρ.34/2023 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας για την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον ΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑ του Α.Π.Κ. ‘Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ’
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Μ6ΛΩ9Μ-ΜΧΗ 08/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 36625/31-8-2023 Αρ. Αποφ.: 351-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της με αρ.32/2023 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας για την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Γ.Σ. ΔΡΑΜΑ 1986 – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ96ΟΩ9Μ-ΖΗΤ 08/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 36619/31-8-2023 Αρ. Αποφ.: 349-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Β΄ τριμήνου 2023 (απόφαση αρ.215/2023 Ο.Ε.)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΕΦ1Ω9Μ-69Λ 08/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 36450/30-08-2023 Αρ. Αποφ.: 363-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Α΄ τριμήνου 2023 (απόφαση αρ.214/2023 Ο.Ε.)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ5ΧΚΩ9Μ-ΣΜΜ 08/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 36453/30-08-2023 Αρ. Αποφ.: 362-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αρ.41/2023 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας για την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Γ.Σ. ΑΡΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ του δημοτικού ποδοσφαιρικού γηπέδου ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΞΣ8Ω9Μ-ΠΩΖ 08/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 36523/30-8-2023 Αρ. Αποφ.: 358-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της με αρ.37/2023 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας για την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Π.Σ. ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ του δημοτικού ποδοσφαιρικού γηπέδου ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 65ΙΖΩ9Μ-ΦΙ2 08/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 36505/30-8-2023 Αρ. Αποφ.: 354-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της με αρ.35/2023 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας για την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑ ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ του δημοτικού ποδοσφαιρικού γηπέδου ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 9Ε6ΨΩ9Μ-ΠΚΔ 08/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 36627/31-8-2023 Αρ. Αποφ.: 352-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της με αρ.31/2023 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας για την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ του δημοτικού ποδοσφαιρικού γηπέδου ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ3ΟΣΩ9Μ-ΡΛΩ 08/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 36617/31-8-2023 Αρ. Αποφ.: 348-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ