Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση της 60/2020 απόφασης – γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας, σχετικά με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Α.Ε. Αμπελοκήπων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 9ΨΚΤΩ9Μ-ΖΡΛ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 27084/09-10-2020 Αρ. Αποφ.: 294-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της κατηγοριοποίησης για την αδειοδότηση της αθλητικής εγκατάστασης γήπεδο ποδοσφαίρου «ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» ΑΠΚ «Δ.ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ»- ν.4479/2017(Α΄94) «Τροποποιήσεις του ν.2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες διατάξεις
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω39ΗΩ9Μ-ΤΜΥ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26759/07-10-2020 Αρ. Αποφ.: 292-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας έναντι σιδηροδρομικού σταθμού Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΟΜ0Ω9Μ-Γ7Ν 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 24929/22-09-2020 Αρ. Αποφ.: 288-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διενέργειας εργασιών 2020 λόγω αδυναμίας εκτέλεσής τους με ιδία μέσα.
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ6ΕΑΩ9Μ-ΦΗΣ 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 24915/22-09-2020 Αρ. Αποφ.: 287-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Αύγουστο έτους 2020.
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΚΩ2Ω9Μ-ΠΧΔ 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 23060/07-09-2020 Αρ. Αποφ.: 285-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 08/2020 απόφασης-γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλού Αγρού σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον ΚΑΟ Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΛΤ2Ω9Μ-ΟΑ5 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 24869/22-09-2020 Αρ. Αποφ.: 284-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 07/2020 απόφασης-γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλού Αγρού σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον ΑΣ ¨ΤΙΤΑΝΕΣ¨ Δράμας (καλαθοσφαίριση)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω560Ω9Μ-5ΩΩ 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 24871/22-09-2020 Αρ. Αποφ.: 283-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 06/2020 απόφασης-γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλού Αγρού σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Γυμναστικό Σύλλογο Δράμας (πετοσφαίριση).
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ4ΑΖΩ9Μ-Ν0Β 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 24872/22-09-2020 Αρ. Αποφ.: 282-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 05/2020 απόφασης-γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλού Αγρού σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον ΑΣ ΓΑΙΑ Δράμας (πετοσφαίριση).
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 97ΘΦΩ9Μ-ΤΨΛ 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 24873/22-09-2020 Αρ. Αποφ.: 281-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 03/2020 απόφασης-γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαυροβάτου σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον ΑΜΣ ¨ΗΡΑΚΛΗΣ» Μαυροβάτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΑΛΕΩ9Μ-ΙΒΚ 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 24875/22-09-2020 Αρ. Αποφ.: 280-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 20/2020 απόφασης-γνωμοδότησης του Συμβουλίου της ΚοινότηταςΧωριστής σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Α.Σ. «ΟΡΦΕΑΣ» Χωριστής
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 65Λ8Ω9Μ-Η65 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 23380/09-09-2020 Αρ. Αποφ.: 279-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 8/2020 απόφασης-γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μικροχωρίου σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Μ.Α.Σ. «ΑΡΗΣ» Μικροχωρίου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω2ΞΛΩ9Μ-ΨΝΥ 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 22793/03-09-2020 Αρ. Αποφ.: 278-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 6/2020 απόφασης-γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλλιφύτου σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 68ΙΩΩ9Μ-ΓΗ8 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 22616/02-09-2020 Αρ. Αποφ.: 277-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.42/2020 απόφασης- γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας «Τροποποίηση της 18/2020 απόφασης γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στη Διεύθυνση Π/θμιας εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω7ΥΦΩ9Μ-ΕΦΤ 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 21552/25-08-2020 Αρ. Αποφ.: 276-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.41/2020 απόφασης- γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας «Τροποποίηση της 13/2020 απόφασης γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στο Σύλλογο Παραδοσιακού TAE KBO NTO Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΒΝΠΩ9Μ-ΧΜ5 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 21247/24-08-2020 Αρ. Αποφ.: 275-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ