Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

5η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “CB WATER GEOPARK” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022
image_print