Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021
image_print