Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.999,96 € ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α (4.032,22 € ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α)

Τρίτη, 28 Μαΐου 2024
image_print