Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Ανάθεση σε δικηγόρο εκπροσώπησης του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας σε εκδίκαση αγωγής.

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017
image_print