Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Αναβάθμιση τηλεφωνικής γραμμής του ΚΑΠΗ Ξηροποτάμου

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020
image_print