Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απ ευθείας ανάθεση για υδραυλικές εργασίες στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Τρίτη, 23 Φεβρουάριος 2021
image_print