Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

«Απασχόληση προσωπικού σε υπηρεσίες του Δήμου Δράμας λόγω αναστολής λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020
image_print