Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση επισκευή και συντήρησης για φωτοτυπικά των: : 1ο Λύκειο, 2ο Λύκειο, 3ο Λύκειο, 4ο Λύκειο, ΕΝΕΕΓΥΛ, Μουσικό Σχολείο Εσπερινό ΕΠΑΛ, 1ο Γυμνάσιο, 3ο Γυμνάσιο, 6ο Γυμνάσιο Εσπερινό Γυμνάσιο

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024
image_print