Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019
image_print