Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής εγκαταστάσεων θέρμανσης για τις σχολικές μονάδες: 1ο–2ο & Εσπερινό .ΕΠΑΛ, ΕΚ, 3ο-4ο Λύκειο, Μουσικό Σχολείο, 1ο Γυμνάσιο-Λύκειο και 6ο Γυμνάσιο.

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021
image_print