Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής των φωτοτυπικών μηχανημάτων στις εξής σχολικές μονάδες: 1ο Λύκειο, 2ο Λύκειο, 3ο Λύκειο, 4ο Λύκειο, ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, Μουσικό Σχολείο Εσπερινό ΕΠΑΛ, 1ο Γυμνάσιο, 3ο Γυμνάσιο, 6ο Γυμνάσιο Εσπερινό Γυμνάσιο.

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021
image_print