Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αποδοχή χρηματοδότησης έργου με τίτλο «Επιδεικτική δράση προώθησης ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων στην πόλη της Δράμας» και έγκριση υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας με το συντονιστή ΑΜΚΕ «Επιστημονική Ομάδα “Οψόμεθα εις Φιλίππους”

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020
image_print