Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ,ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022
image_print