Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Πέμπτη, 29 Απρίλιος 2021
image_print