Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6/2016 ΕΙΡΗΝΙΔΙΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2023
image_print