Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Αποστολή αιτήματος για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού: α) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες με αντίτιμο και β) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών για το 2021.

Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021
image_print