Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021
image_print