Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια συνολικής δαπάνης 190,00 €, όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό.

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021
image_print