Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.41/2020 απόφασης- γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας «Τροποποίηση της 13/2020 απόφασης γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στο Σύλλογο Παραδοσιακού TAE KBO NTO Δράμας

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020
image_print