Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ (ΑΓ. ΣΑΒΒΑ)»

Παρασκευή, 10 Αύγουστος 2018
image_print