Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων» με τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού, λόγω αδυναμίας του δήμου να την εκτελέσει

Δευτέρα, 5 Απρίλιος 2021
image_print