Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώνονται από την παγία προκαταβολή ΤΚ Σιδηρονέρου

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013
image_print