Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία εντός τμήματος του με αρ. 1207 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Ξηροποτάμου αρχικής διανομής, ιδιοκτησίας Σαλονικιού Μαρίας, επί δημοτικής οδού

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023
image_print