Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία σε διαιρετό τμήμα του με αρ. 395 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Νέας Κρώμνης, με ΚΑΕΚ 090142109027 και εμβαδόν 2.002,00 τ.μ., επί αγροτικής οδού

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020
image_print