Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «μονάδα κοπής και επεξεργασίας μαρμάρου» της εταιρίας «NORDIA Α.Ε.» μέσω του νόμιμου εκπροσώπου της, κυρίου Ανδρέα Ιωάννη Αλτ, στα με αρ. 2965 και τμήμα του 4787 (πρώην 2967) αγροτεμάχια του αγροκτήματος Ξηροποτάμου, ιδιοκτησίας της εταιρείας «NORDIA ENERGY ΑΒΕΕ-Σ», συνολικού εμβαδού 8.871,51 τ.μ., επί αγροτικής οδού

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021
image_print