Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) του Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024
image_print