Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Έγκριση μετακίνησης του Προέδρου του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ Δράμας στην Αθήνα.

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014
image_print