Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)»

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023
image_print