Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2023

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2023
image_print