Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 302/2018 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018
image_print