Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 44/2017 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με τη μεταστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Δράμας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017
image_print