Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της αρ. 329/2020 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020
image_print