Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της αριθμ. 20/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. σχετικά με την «Επιλογή, διορισμού και καθορισμού αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου οικονομικού έτους 2020 της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021
image_print