Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού “Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών” και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2023
image_print