Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Έγκριση των τευχών της αριθμ. 16/2023 μελέτης και απευθείας ανάθεση της σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας «Υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης εξοπλισμού, λογισμικού και διαδικτυακής πλατφόρμας https://drama.smartiscity.gr/ (εργασία – προμήθεια)».

Τρίτη, 9 Μαΐου 2023
image_print