Έγκριση του κατεπείγοντος της δια περιφοράς Κατεπείγουσας Συνεδρίασης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων )και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020
image_print