Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του κατεπείγοντος της κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον

Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2023
image_print