Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού Νο 3/30-05-2023 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της “Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Δράμας 2023-ΤΜΗΜΑ 2” και κατακύρωση του διαγωνισμού

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2023
image_print